Stichting Col Canto en haar bestuur

De Stichting Col Canto zorgt voor de faciliteiten en de organisatie van de activiteiten voor de diverse koren en is daardoor het bestuursorgaan van deze gezelschappen. Elk koor/gezelschap heeft zijn eigen uitvoeringscommissie.

De doelstelling van de stichting is om door een bekwame, objectieve en heldere besturing de zangers en zangeressen van de gezelschappen te motiveren en te begeleiden in de ontwikkeling van hun zangkunst, waardoor de resultaten en het plezier in deze kunstvorm op een hoger niveau gebracht kan worden.

De dagelijkse leiding van de stichting is in handen van de voorzitter, bijgestaan door het secretariaat van de stichting en de coördinatoren van de gezelschappen alsmede de artistieke leiding.

De samenstelling van het stichtingsbestuur is: Voorzitter, Penningmeester, Secretaris en Algemeen bestuurslid. De Secretaris van het bestuur is ook verantwoordelijk voor het secretariaat van alle gezelschappen.

 

Bestuur Stichting Col Canto

 

Voorzitter:

vacature


 

          
Elly Gijswijt, secretaris

Graag wil ik mij hier even voorstellen.
Ik ben Elly Gijswijt, geboren in 1955 en ik ben getrouwd, moeder en oma en woon sinds 1985 in Almere.
Tot voor kort had ik samen met mijn man een bedrijf dat woningcorporaties adviseerde in organisatorische en personele zaken. Met de crisis en daarna de extra heffingen die de corporaties op moeten brengen nam daar het enthousiasme voor veranderingen behoorlijk af. Toen ook ons netwerk zoetjesaan met pensioen begon te gaan, hebben wij er vorig jaar ook een punt achter gezet.
Voor mij dus meer tijd voor mijn hobby’s, schilderen, beeldhouwen, dichten en wandelen. Zingen wilde ik altijd wel, maar durfde ik niet echt. In februari dit jaar trok ik de stoute schoenen aan en meldde me bij de Early Birds, waar ik me zeer welkom voelde, dus ik bleef.
Ik waardeer de enthousiastelingen die verenigingen of een stichting als Col Canto optuigen. Dat motiveert mij om ook mijn steentje bij te dragen. Toen me gevraagd werd de functie van secretaris op me te nemen, heb ik dus ook niet te lang geaarzeld, maar van harte ‘ja’ gezegd.

 


Wim Jansen, penningmeester

Wim Jansen, penningmeesterSinds oktober 2005 ben ik tenor bij Multiple Voices.
Ik woon vanaf 1989 in Almere en heb het hier prima naar mijn zin.
Vroeger heb ik veel in een kerkkoor gezongen en traditiegetrouw bij het “hoofdenkoor” van het AMC, dat jaarlijks een kerstconcert ten gehore bracht. Erna niet meer tot ik op die bewuste zaterdagmorgen op het Globeplein werd aangesproken door twee voor mij bekende dames, die me over hebben gehaald bij MV te komen zingen.

Ik heb er geen spijt van gekregen en zing er met veel plezier.
Het feit dat je geen muziek hoeft te kunnen lezen en toch kunt zingen maakt het aangenaam. Bovendien heerst er een goede sfeer, waarbij er hard wordt gewerkt op de repetities.

Verder heb ik de gewoonte om als ik ergens lid van ben en er tijd aan besteed ik tegelijkertijd ook maar iets in de organisatie wil doen. Vandaar deze stap.
Vroeger deed ik dat ook bij voetbalclub BuitenBoys.

Ik ben geen accountant of kasbeheerder van beroep, maar hoop toch voldoende kennis en inzicht te hebben om de financiën voor een relatief kleine stichting met overigens veel producties te begeleiden en daar verantwoording over af te leggen.
Ik hoop op een goede samenwerking; iedereen kan helpen door op tijd de bijdragen te voldoen en even met me te mailen als er iets verkeerds is gegaan.
           

 
   
Coördinator DamesKoor Almere: Willie Renshoff
Coördinator Multiple Voices: Trees Geers
Coördinatoren Early Birds: Lucie Top en Agnes Raaphorst
Ledenadministratie: Trees Geers
   Werkwijze
Het dagelijks bestuur (DB) van de Stichting Col Canto wordt gevormd door de Voorzitter, Secretaris, Penningmeester en Algemeen bestuurslid. Zij vergaderen zo vaak als nodig is. Het bestuur houdt zich bezig met de zakelijke kant van het besturen. De artistiek leider van de stichting is verantwoordelijk voor het artistieke beleid en de daaruit voortvloeiende werkzaamheden. Hij maakt géén deel uit van het bestuur. Hij dient het bestuur van advies en doet verslag van de artistieke ontwikkelingen, planningen en de daaruit voortvloeiende zakelijke consequenties.

Naast de vergaderingen van het DB zijn er ook stichtingbrede vergaderingen. Daarbij zijn van elk onderdeel van de stichting de coördinatoren aanwezig. Deze vergaderingen zijn vooral bedoeld om de behoefte van de diverse onderdelen te rapporteren zodat één en ander vertaald kan worden naar zowel zakelijk als artistiek beleid.

De coördinatoren zijn onder andere verantwoordelijk voor het aansturen van de diverse organisatorische werkzaamheden die nodig zijn om de gezelschappen te ondersteunen bij repetities en het naar buiten treden. Dit betreft ook de werkzaamheden die door commissies worden uitgevoerd. Hierbij valt te denken aan: bladmuziek ter hand stellen aan de zangers/zangeressen, presentielijst bijhouden, nieuwe zangers/zangeressen opvangen en begeleiden en van de nodige informatie voorzien, een oor bieden voor de wensen en de maatschappelijke en sociale behoeften. Voor de dagelijkse gang van zaken communiceren zij met het secretariaat en de artistiek leider van de stichting.

Het secretariaat van de stichting voert voor de betreffende gezelschappen alle administratieve handelingen uit. Hieronder wordt ook verstaan het innen van de penningen.